Warunki korzystania z witryny, publikacja ogłoszeń w gazecie internetowej RU-GELD.DE

Warunki korzystania ze strony, ogłoszenia i inne informacje w gazecie internetowej

Spis treści
1. Zakres niniejszych warunków użytkowania witryny

1.1. Niniejsze warunki obowiązują podczas korzystania ze strony internetowej anzeigen.ru-geld.de (zwanej dalej "witryną" lub "naszą witryną"), której właścicielem jest Internetservice Seljunin (zwane dalej "usługą internetową" lub "właścicielem strony" lub "my"), jeżeli TY (zwany dalej "użytkownikiem" lub "ty") uczestniczysz w dyskusji, komentujesz informacje, przekazujesz informacje zwrotne, jeśli subskrybujesz newsletter, tworzysz konto, ładujesz na stronę i publikujesz swoje treści, ogłoszenia, cenniki, komunikaty o wydarzeniach, tworzysz wizytówkę, wypełniasz wniosek o płatne usługi lub korzystasz z innych funkcji dostępnych dla zarejestrowanych użytkowników strony.

1.2. Korzystając z naszej witryny w ten sposób, bez wątpienia akceptujesz i zgadzasz się na niniejsze Warunki użytkowania, a także znaszą Polityką prywatności i Komunikat o ograniczeniu (wyłączeniu) odpowiedzialności. Jeśli nie zgadzasz się z jednym z wymienionych dokumentów, nie możesz korzystać z naszej witryny w określony w klauzuli 1.1 sposób.

1.3. Wszystkie warunki użytkownika, które są sprzeczne lub różnią się od niniejszych Warunków użytkowania, mogą obowiązywać tylko za naszą uprzednią pisemną zgodą.

1.4. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie. Gdy ponownie odwiedzisz naszą stronę, będą ważne nowe Warunki użytkowania witryny.


2. Możliwości dostępne na stronie

Nasza strona internetowa zapewnia użytkownikom następujące możliwości:


3. Rejestracja i konta użytkowników

3.1. Użytkownicy naszej witryny mogą być osobami prywatnymi i prawnymi. Rejestracji osoby prawnej może dokonać wyłącznie upoważniony przedstawiciel.

3.2. Zarejestrować mogą się tylko użytkownicy, którzy w momencie rejestracji mają już ukończone 16 lat.

3.3. Rejestracja na stronie jest bezpłatna.

3.4. Podczas rejestracji użytkownik musi podać dokładne i rzetelne informacje o sobie w odpowiednich polach formularza rejestracyjnego. Użytkownik zobowiązuje się również aktualizować dane w odpowiednim czasie, aby zawsze były dokładne i zgodne z prawdą.

3.5. Każdy podmiot prywatny lub prawny ma prawo do posiadania tylko jednego konta na stronie. Powtarzające się konta osoby prywatnej lub firmy są usuwane przez serwis wsparcia bez ostrzeżenia.

3.6. Witryna oferuje 3 typy kont użytkowników: Prywatne, Biznesowe i Biznesowe +.

3.7. Typ konta "Prywatne" to domyślny typ konta przypisanego użytkownikowi podczas rejestracji w witrynie. Użytkownik, który ma tego typu konto, ma prawo do tworzenia bezpłatnych prywatnych reklam, ogłoszeń niezwiązanych z biznesem i działalnością zarobkową, a także ofert pracy i wydarzeń. Użytkownik ma możliwość zamieszczania nie więcej niż 10 ogłoszeń. Użytkownik ma prawo zażądać zmiany rodzaju konta na "Biznes" lub "Biznes +", składając odpowiednie zamówienie i płacąc za nie. Decyzję o zmianie rodzaju konta podejmuje serwis internetowy (właściciel strony) i informuje o tym użytkownika.

3.8. Rodzaj konta "Biznes" umożliwia użytkownikowi wprowadzanie nie tylko bezpłatnych reklam (ogłoszeń) prywatnych, ale także ogłoszeń związanych z działalnością gospodarczą i generowaniem zysków, cenników i wizytówki na stronie. Użytkownik ma możliwość wykonania nie więcej niż 20 ogłoszeń. Użytkownik ma prawo zażądać zmiany rodzaju konta na "Biznes +", składając odpowiednie zamówienie i płacąc za nie. Decyzję o zmianie rodzaju konta podejmuje serwis internetowy (właściciel strony) i informuje o tym użytkownika.

3.9. Typ konta "Business +" pozwala użytkownikowi na wprowadzanie na stronie nie tylko bezpłatnych reklam prywatnych(ogłoszeń), ale także ogłoszeń związanych z działalnością gospodarczą i zarobkową, cenników i wizytówki. Użytkownik ma możliwość wykonania nie więcej niż 100 ogłoszeń.


4. Autoryzacja na stronie

4.1. Aby pracować ze swoim kontem w witrynie, musisz się zalogować (przejść do witryny) przy użyciu nazwy użytkownika i hasła określonych przez użytkownika podczas rejestracji lub zmienionych później.

4.2. Użytkownik zgadza się zachować swoje hasło dostępu do strony w tajemnicy i nie przekazywać go osobom trzecim. Jeśli hasło stało się dostępne dla osób trzecich, użytkownik musi niezwłocznie nas o tym poinformować pocztą elektroniczną lub listem w celu jego zmiany. Użytkownik nie ma prawa udostępniać swojego konta stronom trzecim.

4.3. Użytkownik rozumie i zgadza się, że jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie działania osób trzecich w witrynie, do której udostępnił swoje konto.


5. Umieszczanie ogłoszeń i innych informacji

5.1. Darmowe ogłoszenia prywatne. Prywatne ogłoszenia niezwiązane z biznesem, działalnością gospodarczą i zarobkową mogą być umieszczane na stronie za darmo, zarówno przez zarejestrowanych użytkowników, jak i bez rejestracji.

5.2. Ogłoszenia związane z działalnością biznesową (zwane dalej "ogłoszeniami biznesowymi"). Reklamy (ogłoszenia) biznesowe mogą być tworzone i publikowane wyłącznie przez zarejestrowanych użytkowników posiadających konto typu "Business" lub "Business +" (patrz §3 Konta ). Ogłoszenia biznesowe mogą być tworzone przez użytkownika z dowolnym kontem, ale będą publikowane w witrynie dopiero po zmianie typu konta.

5.3. Umieszczanie informacji o witrynie w katalogu stron internetowych. Zarejestrowani użytkownicy mogą zarejestrować swoją stronę internetową w naszym katalogu witryny za pomocą banera i bezpośredniego linku. Aby to zrobić, musisz umieścić jeden z naszych linków na zarejestrowanej stronie internetowej, wybierając go na stronie «Linki». Strona z umieszczeniem naszego linku musi spełniać następujące kryteria: nie więcej niż 50 linków zewnętrznych, link nie jest zabroniony nofollow, strona nie jest zabroniona do indeksowania przez wyszukiwarki, strona nie wykorzystuje zabronionych metod promocji opisanych w Wskazówki dla webmasterów Google i nie jest ograniczona przez wyszukiwarki. Jeśli witryna zostanie zatwierdzona przez serwis wsparcia, informacje na jej temat zostaną umieszczone w naszym katalogu. Obecność linku zwrotnego do naszej strony jest przez nas regularnie sprawdzana, jeśli warunki nie zostaną spełnione lub jeśli nasz link zostanie usunięty, publikacja wiadomości o zarejestrowanej stronie zostanie zablokowana, a wiadomość e-mail zostanie wysłana do użytkownika. Po wyeliminowaniu przyczyn zatrzymania publikacji zostanie ona wznowiona. Informacje o stronie są usuwane, jeśli link zwrotny nie został opublikowany lub użytkownik nie odpowiada na nasze wiadomości lub nie zwraca linku zwrotnego w ciągu jednego miesiąca.

5.4. Wprowadzanie innych informacji Możesz również wpisać inne informacje na naszej stronie: umieścić swoją wizytówkę (lub stronę profilu) w katalogu organizacji i osób, wiadomości o wydarzeniach, cenniki do umieszczenia w katalogu cen, recenzje. Informacje te są bezpłatne. Publikacja cenników i cen jest możliwa tylko pod warunkiem opublikowania ogłoszenia, do którego należy ten cennik. Gdy użytkownik zamieszcza ogłoszenie, nie mając jeszcze wizytówki (strony profilu), zostanie on utworzony automatycznie. Użytkownik może usunąć swój profil w dowolnym momencie.

5.5. Recenzje, oceny i komentarze odwiedzających witrynę. Wszelkie informacje wprowadzone przez użytkownika na stronie (w tym ogłoszenia) mogą obejmować recenzje, oceny i komentarze (zwane dalej "komentarzami") innych użytkowników strony. Dokonując ogłoszenia lub innych informacji na stronie, użytkownik zgadza się, że zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze mogą być zgłaszane do jego informacji. Użytkownik zgadza się, że nie będzie wnosić żadnych roszczeń do serwisu internetowego w związku z tymi komentarzami i że autorzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za te komentarze.

5.6. Obowiązkowe Wymagania dotyczące reklam (ogłoszeń) i innych informacji na stronie:

Dalsze wymagania dotyczące ogłoszeń znajdują się w §8 Obowiązki użytkownika.

5.7. Niedozwolone tematy lub treści treści publikowane przez użytkowników:


6. Subskrypcja newslettera

6.1. Zarejestrowani użytkownicy mogą zapisać się na bezpłatny biuletyn zawierający informacje o reklamach (ogłoszeniach) wszystkich innych użytkowników w wybranych kategoriach. Biuletyn jest wydawany raz w miesiącu. Użytkownik może zakończyć subskrypcję w dowolnym momencie na stronie lub klikając odpowiedni link w wiadomości e-mail.

6.2. Zarejestrowani użytkownicy mogą subskrybować natychmiastowy płatny biuletyn ogłoszeń dla wybranych kategorii lub fragmentu słów. W takim przypadku informacje o reklamach są natychmiast wysyłane do użytkownika po zamieszczeniu ogłoszenia i zatwierdzeniu przez serwis (dział) wsparcia. Listę kategorii lub fragmentów słów do rozpowszechnienia można zmienić w dowolnym momencie. Maksymalna liczba kategorii dla subskrypcji 10.


7. Usługi płatne, odmowa świadczenia usług płatnych

7.1. Zarejestrowani użytkownicy mogą korzystać z płatnych usług na naszej stronie internetowej. Obejmują one:

7.2. Aby korzystać z płatnych usług, użytkownik musi złożyć wniosek o płatne usługi w witrynie na specjalnie przeznaczonej do tego stronie.

7.3. Jeśli wprowadzone ogłoszenie lub inne informacje naruszają niniejsze Warunki korzystania z witryny, jego publikacja zostanie zatrzymana przez serwis wsparcia, niezależnie od tego czy reklama jest płatna, czy użytkownik ma konto "Biznes" lub "Biznes+". Wpłacone pieniądze nie są zwracane użytkownikowi.

7.4. Płatność za zmianę typu konta na "Biznes"lub "Biznes+" jest dokonywana tylko raz i jest ważna tylko dla jednego konta (patrz §3 Konta).

7.5. Publikacja płatnej reklamy(ogłoszenia) - płatna reklama umieszczana jest na okres jednego roku ponad wszystkimi bezpłatnymi reklamami w wybranej kategorii i podczas wyszukiwania reklam w witrynie. Po tym okresie reklama (ogłoszenie)staje się zwykłą bezpłatną reklamą. Informacje z linkiem do płatnej reklamy są dodawane do kanału naszej witryny. Dzięki ogłoszeniu w wybranej kategorii użytkownik może umieścić logo / zdjęcie. Ogłoszenie musi być zgodne z niniejszymi Warunkami. W przypadku naruszenia niniejszych Warunków, a następnie zakończenia publikacji lub usunięcia reklamy przez samego autora, wpłacone pieniądze nie są zwracane. Podczas umieszczania płatnej reklamy typ konta użytkownika automatycznie zmienia się z "Prywatne" na "Biznesowe".

7.6. Wszystkie płatności są dokonywane przez użytkownika na podstawie oficjalnych faktur / faktur wystawianych przez serwis wsparcia w języku niemieckim lub angielskim. Faktury są dostępne na stronie, a także wysyłane pocztą elektroniczną.

7.7. Użytkownik musi dokonać płatności w ciągu 2 tygodni od daty wystawienia faktury.

7.8. Zapewniamy następujące metody płatności - na nasze konto bankowe w Niemczech, płatności za pośrednictwem systemu płatności PayPal lub WebMoney.

7.9. Dane konta bankowego są dostępne po wypełnieniu wniosku o płatne usługi na naszej stronie internetowej, a także na samym koncie.

7.10. Usługi płatne, a także niezbędne zmiany i ustawienia są wykonywane przez serwis (dział) wsparcia po otrzymaniu płatności faktury w ciągu 3 dni roboczych. Jeśli z jakiegokolwiek powodu wypełnienie wniosku nie jest możliwe lub usługa pomocy technicznej, czyli serwis wsparcia zdecyduje się odmówić użytkownikowi wypełnienie wniosku, użytkownik otrzyma zwrot wpłaconych przez niego pieniędzy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pieniędzy na naszym koncie.

7.11. Możliwości anulowania umowy, zamówienia na płatne usługi dla osób fizycznych. Użytkownik osoby prywatnej, jeżeli jego zamówienie na płatne usługi nie jest związane z działalnością gospodarczą i przynoszącą zysk, ma prawo ustanowione przez przepisy, bez podawania przyczyny, odstąpienia od umowy, zamówienia na usługi płatne (w ciągu 14 dni). Aby użytkownik mógł skorzystać z tego prawa, musi nas poinformować pocztą lub e-mailem (patrz O nas, kontakt )o swojej ostatecznej decyzji o anulowaniu tego zamówienia. W tym celu może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy (patrz poniżej pkt 7.14.), chociaż nie jest to konieczne. Wiadomość o decyzji o odstąpieniu od umowy wystarczy, aby ją anulować, jeśli została przez nas otrzymana przed upływem ustalonego terminu.

7.12. Skutki odstąpienia od umowy. Po odstąpieniu od umowy zwracamy użytkownikowi płatność otrzymaną od niego na podstawie umowy. Od kwoty, którą będziemy musieli mu zwrócić, zostanie pobrana opłata za zwrot pieniędzy. Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni od momentu otrzymania od użytkownika decyzji o odstąpieniu od umowy, w taki sam sposób, w jaki otrzymaliśmy pieniądze. Jeśli, zgodnie z umową / zamówieniem, w terminie przewidzianym przez prawo do odstąpienia od umowy, usługi będą już częściowo świadczone, użytkownik będzie musiał zapłacić nam tę część świadczonych usług lub koszt tej części świadczonych usług zostanie odjęty od kwoty zwróconej użytkownikowi.

7.13. Komunikat o wcześniejszym wypowiedzeniu prawa do odstąpienia od umowy/zamówienia. Prawo użytkownika do odstąpienia od umowy/zamówienia na świadczenie usług wygasa przed terminem, przed upływem terminu określonego przepisami prawa, jeżeli usługi zostały przez nas w całości wykonane, a realizacja usług rozpoczęła się po tym, jak użytkownik wyraził zgodę na przedterminowe wypowiedzenie prawa do odstąpienia od umowy po jej pełnym wykonaniu i potwierdził tę zgodę.

7.14. Przykładowy formularz anulowania umowy/zamówienia . Jeśli chcesz anulować umowę/zamówienie, wypełnij poniższy formularz i wyślij go do nas.

An: Internetservice Seljunin, Nordersdtedt
Bestellung/Auftrag Nr: ________________
Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren / die Erbringung der folgenden Dienstleistung mit gewerblichen Tätigkeit nicht verbindet ist und widerrufe(n) den Vertrag:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Bestellt am (*)/erhalten am (*): ________________
Name des/der Verbraucher(s): ________________
Anschrift des/der Verbraucher(s):
______________________________________________________________
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier): ________________
Datum: ________________

7.15. Opóźnienie w płatności umowy/zamówienia. W przypadku opóźnienia w płatności za zamówienie, serwis internetowy ma prawo pobierać od użytkownika karę w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki.

7.16. Ceny za usługi płatne. Aktualne ceny za usługi płatne na stronie znajdują się w cennikach naszej witryny na następującej stronie: Cennik

7.17. Odmowa realizacji zamówienia przez serwis internetowy. Wypełniając wniosek o świadczenie płatnych usług, użytkownik wyraża zgodę na to, że usługa online ma prawo wyrazić zgodę lub odmówić realizacji zamówienia. W przypadku odrzucenia od użytkownika wniosku, zamówienia lub jeżeli wykonanie usług nie jest możliwe ze względu na techniczne lub jakiekolwiek inne przyczyny, służba internetowa zwraca użytkownikowi opłaconą przez niego na życzenie kwotę w ciągu 14 dni.


8. Obowiązki użytkownika

8.1. Użytkownik może skorzystać z możliwości podanej na stronie, aby wprowadzić informacje, tylko zgodnie z przewidzianymi celami. Jakiekolwiek korzystanie z formularzy i usług w witrynie, które nie jest związane z zamierzonymi celami, jest zabronione.

8.2. Wszelkie informacje na stronie przesłane przez użytkownika powinny być zawsze napisane w sposób uprzejmy i z szacunkiem. Krytyka i wypowiedzi muszą być wyrażane w sposób konstruktywny, aby można było je stosować z korzyścią dla innych użytkowników i tak, by nie były denerwujące ani obraźliwe.

8.3. Wprowadzając informacje, takie jak teksty, zdjęcia, filmy, imiona, marki itp., użytkownik gwarantuje, że nie narusza praw osób trzecich, na przykład: praw autorskich, praw osób fizycznych, wolnej konkurencji.

8.4. Użytkownik całkowicie zwalnia nas od wszystkich, bez wyjątku, roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniami prawa, za które jest on odpowiedzialny. Użytkownik ponosi wszelkie niezbędne koszty finansowe związane z potrzebną nam ochroną prawną w tym przypadku.

8.5. Poniższe działania są szczególnie zabronione:

8.6. Użytkownik musi zawsze wprowadzać wiarygodne i dokładne informacje. Informacje te nie mogą naruszać obowiązujących przepisów Niemiec i Unii Europejskiej. To samo dotyczy cen, ofert towarów i usług, wydarzeń itp.

8.7. Reklamy z jednym wspólnym motywem powinny być zgrupowane jako jedna reklama. Na przykład nie można utworzyć wielu reklam oferujących podobne produkty lub usługi. Niemożliwe jest również ogłaszanie tych samych lub podobnych ogłoszeń w różnych sekcjach lub w różnych krajach związkowych Niemiec.


9. Odpowiedzialność za publikowanie informacji

9.1. Przedsiębiorcy lub firmy składające ofertę towarów lub usług powinny zamieścić w reklamie link do Impressum lub wprowadzić wszystkie informacje, które powinny znajdować się w Impressum na stronach (nazwa firmy, imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe). Nie sprawdzamy tych informacji, jeśli są one brakujące lub nieprawidłowe, twórca ogłoszenia odpowiada za nie zgodnie z niemieckim prawem (§ 5 des Telemediengesetz).

9.2. Odpowiedzialność za treść ogłoszeń, inne wprowadzone informacje, grafikę, filmy, profile, ceny, komentarze itp. ponosi autor, który przekazał te informacje. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za informacje wprowadzone przez osoby trzecie. Wprowadzając informacje, autor potwierdza prawo do publikacji tych informacji.

9.3. Mamy prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani do sprawdzania reklam pod kątem zgodności z prawem lub niniejszymi warunkami korzystania z witryny. W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia, wprowadzone reklamy lub inne informacje są przez nas blokowane lub usuwane bez ostrzeżenia i nie są publikowane na stronie. Możemy również zastosować wszelkie możliwe środki (techniczne i prawne), aby użytkownik, który wniósł ogłoszenie, nie mógł już korzystać z naszej witryny i wprowadzać w niej informacji, w tym usuąć jego konto. Informacje kontaktowe, adres e-mail, adres IP użytkownika mogą być przechowywane przez nas w tym celu przez długi czas.


10. Prawa do wykorzystania wprowadzonych informacji

Poprzez ogłoszenie na naszej stronie internetowej, przenosisz na nas prawa do korzystania z tych danych, które obejmują: umieszczanie tych danych na stronie internetowej, a także wprowadzanie zmian w danych (korekta pisowni, interpunkcji, stylu tekstu), zmiana rozdzielczości i rozmiaru materiałów medialnych, a także usunięcie tych informacji. Mamy również prawo umieszczać wprowadzone informacje we wszystkich subdomenach RU-GELD.DE, w naszych kanałach RSS i informatorach o nowościach, a także na innych stronach, aby zwiększyć liczbę wyświetleń tych informacji.


11. Ochrona i prywatność

11.1. Ochrona danych osobowych użytkowników jest naszym najwyższym priorytetem. Prawo nas obowiązujące Polityka prywatności, zasady bezpieczeństwa znajdują się na osobnej stronie witryny. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na naszą Politykę prywatności.

11.2. Na naszej stronie surowo zabronione jest gromadzenie informacji, zwłaszcza danych osobowych użytkowników, w sposób automatyczny w dowolnym celu. Użytkownik ma prawo do korzystania z danych osobowych wprowadzonych przez innych użytkowników tylko w celu skontaktowania się z nimi w związku z ogłoszeniem, którego dotyczą. Dane te muszą być traktowane jako poufne i nie mogą być przekazywane osobom trzecim bez zgody administratora danych.

11.3. Użytkownicy nie mogą przekazywać swoich danych osobom trzecim do autoryzacji na stronie. Jeżeli dane autoryzacyjne użytkownika w jakikolwiek sposób znalazły się u osoby trzeciej, musi on zmienić swoje dane na stronie i poinformować nas o tym (patrz §4 Autoryzacja strony).

11.4. W przypadku wątpliwości co do poprawności danych wprowadzonych przez użytkownika, Dział Obsługi Klienta (wsparcia) ma prawo zażądać potwierdzenia wprowadzonych danych w dowolnym momencie, na przykład, dostarczając państwowe dokumenty tożsamości. Przed złożeniem potwierdzenia, Serwis ma prawo zablokować użytkownika i wprowadzone przez niego dane.

11.5. Jeśli użytkownik strony uważa, że jakiekolwiek ogłoszenie, czy inne wprowadzone dane naruszają jego prawa lub przepisy prawa, lub jest nieprawdziwe, musi to zgłosić do Działu wsparcia. W tym celu można dokonać odpowiedniego komentarza na stronie ogłoszeń lub skontaktować się z nami za pomocą danych kontaktowych z Impressum (O nas, kontakt).


12. Ochrona przed oszustami

12.1. Odpowiedzialność za ogłoszenia i inne informacje wprowadzone do serwisu spoczywa na użytkownikach, którzy je wprowadzili. W żadnym wypadku nie działamy jako pośrednik pomiędzy autorami reklam a innymi użytkownikami i nie ponosimy odpowiedzialności za zamieszczone ogłoszenia.

12.2. Uwaga: jeśli jakakolwiek oferta jest zbyt dobra, najprawdopodobniej nie należy jej ufać. Jeśli dowiemy się, że jakiekolwiek ogłoszenie Wprowadzone jest przez oszusta lub wygląda na typową ofertę oszustów, usuwamy to ogłoszenie.

12.3. Dla własnego bezpieczeństwa, kontaktując się z autorem ogłoszenia, należy zawsze zachować następujące informacje: dane kontaktowe autora, numer ogłoszenia, e-mail. Nie należy wysyłać swoich danych osobowych, a zwłaszcza kopii dokumentów do obcych osób.

12.4. Jeśli dowiesz się, że ogłoszenie zostało wprowadzone przez oszusta, poinformuj nas o tym, korzystając z danych kontaktowych lub komentarzy na stronie ogłoszenia. (wybierz komentarz do Działu wsparcia).

12.5. W celu ochrony odwiedzających witrynę przed oszustami, nasza witryna zapewnia następujące środki:


13. Prawa i obowiązki Serwisu (usługi) internetowego

13.1. Mamy prawo, ale nie obowiązek, do sprawdzania treści użytkownika pod kątem zgodności z prawem lub niniejszymi warunkami użytkowania. W przypadku stwierdzenia naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia, wprowadzone informacje zostaną przez nas zablokowane lub usunięte bez powiadomienia i nie będą publikowane na stronie.

13.2. Mamy prawo do zaakceptowania lub nie zaakceptowania albo usunięcia treści zamieszczonych na stronie przez użytkownika bez podawania przyczyn lub wiadomości do użytkownika. Przepis ten obowiązuje w szczególności w odniesieniu do informacji przekazanych przez użytkownika sprzed ponad 5 laty, które nie są związane z Niemcami, naruszają prawa osób trzecich lub nie są dobrej jakości z punktu widzenia optymalizacji wyszukiwarek (punkt 5.6).

13.3. Mamy prawo do usunięcia lub dezaktywacji wszystkich materiałów informacyjnych przekazanych przez użytkownika, jeśli naruszają one prawa osób trzecich lub osoby trzecie poinformują nas o naruszeniu ich praw przez użytkownika.

13.4. Każde naruszenie obowiązków użytkownika jest podstawą do usunięcia konta użytkownika, wszystkich jego komentarzy, a także zakazu dalszego korzystania z witryny, rejestracji i publikacji treści.

13.5. Mamy prawo zmienić wybraną przez autora sekcję ogłoszenia, a także wprowadzić zmiany w tekście ogłoszenia, jeśli zawiera błędy gramatyczne lub stylistyczne, nie jasno wyraża istotę ogłoszenia lub zawiera nieodpowiednie, wprowadzające w błąd informacje.

13.6. Jeśli nie zaznaczono inaczej na stronie, dział wsparcia technicznego sprawdza ogłoszenia codziennie w dni robocze. W przypadku dużego obciążenia pracą, reklamy mogą być sprawdzane rzadziej.

13.7. Każdego roku, przez maksymalnie sześć tygodni, praca z ogłoszeniami na stronie może być ograniczona lub nawet niemożliwa ze względu na pracę na serwerze, utrzymanie strony, aktualizacja informacji na stronie i z innych powodów. O tym ograniczeniu informujemy z wyprzedzeniem na stronie do autoryzacji w witrynie. Informacje te są również zgłaszane w głównym kanale informacyjnym witryny. Jeśli jest to absolutnie konieczne, możesz skontaktować się z serwisem wsparcia witryny, jednak musisz spodziewać się, że odpowiedź na Twoją prośbę może być udzielona z opóźnieniem.

13.8. Ogłoszenia i inne informacje wprowadzone przez zarejestrowanych użytkowników, które są sprzeczne z niniejszym Regulaminem (Warunkami), zostaną odrzucone przez Dział wsparcia, co jest zgłaszane do użytkowników, którzy je zamieścili. Jeśli użytkownik nie usunie przyczyn odrzucenia ogłoszenia, zostanie ono automatycznie usunięte po 1 miesiącu od jego odrzucenia.


14. Przepisy końcowe

14.1. Podczas korzystania z naszej strony internetowej, zobowiązań umownych, a także postępowań prawnych zastosowanie ma wyłącznie ustawodawstwo Republiki Federalnej Niemiec.

14.2. Jeśli użytkownik nie ma wspólnego miejsca jurysdykcji w Republice Federalnej Niemiec lub jeśli użytkownik jest przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, miejscem jurysdykcji jest organ sądowy w naszej lokalizacji.

14.3. Podczas korzystania z serwisu zawsze obowiązują aktualne Warunki, a nie Warunki akceptowane podczas rejestracji lub wprowadzania ogłoszeń czy innych informacji.

15.08.2019Sieci społecznościowe

Różne